נופים מטאפיזים

דימויים שנוצרו בעקבות לילות הזויים בהם שוטטתי בחוף בית ינאי. תשומת הלב שלי התמקדה ברגעים בהם כוחות הבניה של האדם וכוחות הטבע יצרו סינטזה חדשה בנוף שנגלה מולי.